CABOTATGE - Grup d’havaneres
c/ Joan Alcover, 7, bústia 15
17310 LLORET DE MAR
Telèfons de contacte:
Ramon 636 470 102 - Carles 609 118 814
 
Fotografíes: Irene López - Disseny web: www.juglansdisseny.com